Rerturnering af varer

Formularen "Reklamations- og Returvarerapport" SKAL udfyldes og vedhæftes returvarerne.

Hvis ikke det er tilfældet, returneres varerne til kunden igen

 – HUSK FOTO OG ÅRSAG 

Ved tilbagelevering bør kunden sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket, da kunden selv har ansvaret for varerne, indtil Ribe Jernindustri modtager dem.

Kunden betaler selv for returfragten.

Varerne skal sendes til:

Ribe Jernindustri A/S

Saltgade 11

6760 Ribe

Mrk.: RETURVARER

Reklamationsafdelingen sagsbehandler videre, når varerne modtages.

​Såfremt det afvises at modtage returvarerne, meddeles dette til kunden hurtigst muligt.

Af hensyn til den efterfølgende sagsbehandling af returvarerne, skal så mange oplysninger som muligt, noteres på ”Ekstern Reklamations- / Returvarerapport".

  • Kun nye og ubrugte lagerførte standardvarer kan returneres, og KUN efter forudgående aftale.
  • Kun returvarer, der maksimalt er 3 måneder gamle fra leveringstidspunktet, modtages.
  • Våde varer modtages ikke.
  • Returvarer skal være rengjorte, ubeskadigede og i ubrudt original emballage.
  • Returfradrag på 25 % fratrækkes købsprisen.
  • Al returnering pålægges et ekspeditionsgebyr på kr.495,- pr. returneringsleverance.​
  • Enhver vare, der kræver om-emballering fratrækkes 30% af købsprisen.
  • I tilfælde af behov for omlakering fratrækkes 40% af indkøbsprisen.
  • Varer, der kræver reparation, kan kunden få repareret mod beregning.

             Reparationsprisen beregnes fra sag til sag.

I tilfælde hvor reparation ikke kan betale sig, tilbydes alternativt skrotning af varen uden kompensation. Uanset forudgående aftale, træffes afgørelse om refusion først efter vurdering af varen på Ribe Jernindustri A/S.

Vurderes returnerede varer at have transportskader, skal det afklares, om transportfirmaet skal betale omkostningerne i forbindelse med udbedring / kassation.​