Skejby Sygehus, Aarhus

Skejby Sygehus er en afdeling ved Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, som er Danmarks største hospitalsbyggeri. Det stadig igangværende byggeri har stået på i årtier, og vil fortsætte en del tid endnu. Når det er færdigt vil det være på størrelse med en provinsby som Skagen eller Ribe.

Det er planen at DNU skal rumme hele Aarhus Universitetshospital, som i dag ligger spredt i Aarhus, ifølge Region Midtjyllands hjemmeside. Det betyder at byggeriet kommer til at bestå af 223.000 m2 nyt byggeri, som skal integreres med de eksisterende 157.000 m2 hospital i Skejby.

Hos Hudevad Radiators har projektet være en igangværende proces.

- Skejby er sådan et evigt tilbagevendende projekt. Det er et byggeri, der har været så mange år undervejs, og vi har leveret til Skejby længe før Hudevad kom til Ribe endda. De første leveringer fra os var i 80’erne engang, fortæller Filip Rosenberg, Technical Project Manager hos Hudevad Radiators.

Hospitalet kommer til at stå for 40-50 procent af hospitalsbehandlingen i Region Midtjylland, og skal behandle 100.000 indlagte patienter årligt, modtage 900.000 patienter til ambulante behandlinger årligt, og være arbejdsplads for ca. 9000 ansatte.

I forbindelse med det kæmpe byggeri, har der været brug for nogle kreative og universelle løsninger mht. varmeløsninger. Det har blandt andet inspireret til nytænkning og multifunktionalitet i smukt design.

- Traditionelt har de brugt vores SC radiator i gangarealerne, og der har vi udviklet en løsnings til dem. Radiatorerne har vi lavet så elementerne fortsætter ned i gulvet. Det gør at det ser ud som om de bare står frit på gulvet, fortæller Filip Rosenberg, og fortsætter:

- I og med den går gennem betondækket, står den også uhyggeligt godt fast. Og det gør at når de har glas til gulvet mange steder, så har de faktisk et værn ud imod vinduet samtidigt der gør at man ikke kan komme til at rulle en seng ud genne vinduet, hvis den fx løber løbsk på en gang.

En anden fordel ved denne løsning er at SC radiatoren er ”transparent” – det vil sige at den er lavet af lameller med masser af luft imellem, sådan at den lukker masser af lys igennem. Yderligere er den let at gøre rent, fordi der ikke er nogle skjulte arealer på den; der er kun det man kan se.

Bygherrerne hos Skejby Sygehus har gennem processen lagt stor vægt på at produkterne skulle være produceret på en virksomhed som opfylder visse miljøkrav.

- Der skal være høj grad af dokumentation på produkterne. Vi forsynet dem med dokumentation forholdsvist langt hen ad vejen, både i forhold til effekter, men også i forhold til at vi er et firma der opfylder visse miljøkrav, fortæller Filip Rosenberg.

Udover Skejby Sygehus er der også blevet leveret til det nye DNU byggeri. Vi har leveret en hel del ganske almindelig Plan og P5 radiatorer og en større del Standard radiatorer med integral uden konvektor.

Byggeriet stadig i gang, og Hudevad Radiators samarbejder stadig med teamet i spidsen for det.